Menu Firma - import e zwolnień
0 głosy 1 komentarz
Problem z "siłą wyższą".
0 głosy 1 komentarz
KIP2023e nowe wzory Umów o pracę RepX
0 głosy 1 komentarz
podstawa wymiaru chorobowego
0 głosy 1 komentarz
kwota polisy ubezpieczeniowej za pracownika na liście płac Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Alimenty- dwie sygnatury akt. Udzielono odpowiedzi
-1 głosy 3 komentarze
praca zdalna okazjonalna Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
Wyjście prywatne Udzielono odpowiedzi
0 głosy 6 komentarze
Potrącenie alimentacyjne z zaległościami ograniczone przez Komornika do 40% Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Praca zdalna okazjonalna Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
choroba - kontrakt menedżerski Udzielono odpowiedzi
0 głosy 5 komentarze
Problem z rozliczeniem umowy prawa autorskie Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
Ekwiwalent za urlop Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
dwie premie uznaniowe w jednym miesiącu Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
Krwiodawstwo
0 głosy 1 komentarz
Zasiłek cały miesiąc a PPK
0 głosy 1 komentarz
Urlop bezpłatny na czas szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej
0 głosy 1 komentarz
Komunikat - kolejne aktualizacje programu Symfonia ERP Kadry i Płace
0 głosy 5 komentarze
Potrącenia z tytułem wykonawczym
0 głosy 1 komentarz
zasiłek płatny przez ZUS - nieobecność wykazana w niewłaściwym raporcie RSA
0 głosy 1 komentarz
rozliczenie ryczałtu za pracę zdalną na oddzielnej liście
0 głosy 1 komentarz
nowa wysokość % zasiłku macierzyńskiego
0 głosy 4 komentarze
PPK - generowanie deklaracji
0 głosy 2 komentarze
ekwiwalent za pranie/buty
0 głosy 1 komentarz
Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.2.c
0 głosy 4 komentarze